Portfolio

Izložba: Slike Velikog Rata

SLIKE VELIKOG RATA

U Zbirci slika, grafika i skulptura Hrvatskog povijesnog muzeja čuva se preko dvije stotine djela vezanih uz Prvi svjetski rat. Najveći ih je dio dobiven tijekom 1919. godine nakon zamolbe tadašnjeg ravnate-lja Arheološko-historičkoga odjela Hrvatskog narodnoga muzeja, dr. Viktora Hoffilera, vojnim vlastima da postrojbe nakon uvođenja novoga državno-pravnoga ustroja predmete vezane uz stari režim predaju u Narodni muzej. Tako su u Muzej stigli razni predmeti, slike i grafike iz 5. ulanske pukovnije iz Varaždina, 16. pješačke pukovnije iz Bjelovara, 27. pješačke pukovnije iz Siska, 31. lovačkog bataljuna, 42. domobranske divizije i 53. pješačke pukovnije iz Zagreba, 96. karlovačke pješačke pukovnije i iz Kadetske škole u Kamenici. Manji dio tih djela bio je izložen na izložbi Muzeja Dadoh zlato za željezopostavljenoj 2006. godine. Obilježavajući stotu obljetnicu početka Prvog svjetskog rata, iz te bogate Zbirke odabrana su djela od kojih se mnoga sada po prvi put izlažu. Grupirana u nekoliko cjelina – vladari, saveznici i neprijatelji, zapovjednici i visoki časnici, pripadnici različitih postrojbi, prikazi bitaka na raznim ratištima te hrvatski ratni slikari i kipari, upotpunjena multimedijalnom prezentacijom djela nastalih u ratnom razdoblju vezanih uz civilni život – ova djela pružaju viđenje rata očima slikara, kipara i grafičara. Širokog raspona kvalitete – od vrhunskih do poluamaterskih djela – ona predstavljaju vrijedan izvor za proučavanje različitih aspekata toga prvog velikog sukoba u novijoj povijesti čovječanstva.

3D – 360° virtualna šetnja je vrhunska multimedijalna marketinška tehnologija kojom se gledateljima virtualno prezentira i vizualno omogućava trodimenzionalno računalno kretanje otvorenim i/ili zatvorenim prostorima u svim horizontalnim i vertikalnim smjerovima pristupajući s udaljenog mjesta. Pruža stvarni doživljaj „reality pleasure” prezentirane destinacije i/ili sadržaja.

Odgovori

shares