Portfolio

Grafički dizajn

Grafički dizajn, kao sredstvo vizualne komunikacije, sve prisutna je pojava u modernom društvu. Bilo kakvo predstavljanje, objavljivanje, prenošenje i označavanje informacija događa se posredstvom grafičkog dizajna. Svaki proizvod i informacija ima potrebu u što boljem svjetlu predstaviti se potrošačima i konzumentima. Tu nastupa grafički dizajner…

Odgovori

shares