Portfolio

Putovanja Ivana Kukuljevića

Autorice koncepcije i tekstova:
Jelena Borošak Marijanović, Hrvatski povijesni muzej
Nikolina Mađar, Hrvatski povijesni muzej

Animacija i oblikovanje:
NIKMON Produkcija
www.nikmon-produkcija.hr

Fotografije:
Ivana Asić, Hrvatski povijesni muzej
Antun Zoran Alajbeg, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Glazba:
Vatroslav Lisinski: Večer (idila), Društveni ork. HGZ-a, Igor Gjadrov, dirigent

Odgovori

shares